Vuei, 18 de Setèmbre dóu bel an de Diéu 2005, festejon santo Nadèjo

cigale
provence
Dicho dóu jour :
Aubre souvènti fès transplanta douno pas fru en quantita.